ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานจัดทำชั้นเหล็กสำหรับวางเอกสารที่ตึกอาคาร 10
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานจัดทำชั้นเหล็กสำหรับวางเอกสารที่ตึกอาคาร 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังต่อไปนี้

  ประกาศผู้ชนะชั้นเหล็ก .pdf