ข่าวชาวสงขลานครินทร์

31 มี.ค. นี้ เชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรม เปิดสนามลู่ยางอ่างน้ำ ม.อ.
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดทำลู่ยางสังเคราะห์รอบอ่างน้ำ ของวิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อสนับสนุนการออกกำลังกาย ช่วยลดแรงกระแทกสำหรับการเดินวิ่ง เพื่อให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง และสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน และมุ่งสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ให้กับชุมชน สนามลู่ยางดังกล่าว มีความยาว 1.30 ก.ม. พื้นที่โดยรวม ประมาณ 1,350 ตารางเมตร ความกว้าง 2.5 เมตร โดยจะมีกิจกรรม เปิดสนามลู่ยางอ่างน้ำ ม.อ. ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 16.00 น.

    ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมออกกำลังกาย เดิน-วิ่ง ณ สนามลู่ยางอ่างน้ำ ม.อ. พร้อมทั้งร่วมกิจกรรม ฉลองครบรอบ 1,000,000 ก.ม. VIRTUAL RUN เติมฝันผู้ป่วยอาคารเย็นศิระ ณ บริเวณสวนหย่อมริมอ่างน้ำ ม.อ. พร้อมลุ้นรับของรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่เวลา 16.00 น. – 17.30 น.  

    และขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา ม.อ. ร่วมบันทึกข้อมูลการออกกำลังกาย ในโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยสแกน QR Code