ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ม.อ. ขอเชิญนักศึกษาร่วมตอบแบบสอบถาม ลุ้นรับรางวัล
    สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญ นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมตอบแบบสอบถาม ลุ้นรับรางวัล "ระบบสารสนเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564" ตามลิงก์ https://forms.gle/R3fcqjABzRRC5EsZ8 ตั้งแต่วันนี้ - 15 ธันวาคม 2564

** ประกาศผลผู้รับรางวัล วันที่ 20 ธันวาคม 2564 

    ผ่านช่องทาง Facebook สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ https://www.facebook.com/PSUDIIS 

    สอบถามรายละเอียดได้ที่ อีเมล support@cc.psu.ac.th โทรศัพท์ 0-7428-2072 / 0-7428-2124