ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศรับสมัครผู้รับเหมารับซื้อเศษวัสดุเหลือใช้
    มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ ประกาศรับสมัครผู้รับเหมารับซื้อเศษวัสดุเหลือใช้ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้สนใจสามารถยื่นเสนอราคารับซื้อเศษวัสดุเหลือใช้ได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 ถึง 16.30 น. และจะเปิดซองประมูลราคาในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมงานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

  ประกาศผู้รับเหมาวัสดุรีไซเคิล.pdf