ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ระบบเวอร์ชวล แอนนิมอล จำนวน 1 ชุด
    มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ระบบเวอร์ชวล แอนนิมอล จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังต่อไปนี้

  ประกาศผู้ชนะระบบเวอร์ชวล.pdf