ข่าวชาวสงขลานครินทร์

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ. วิทยาเขตภูเก็ต ขอเชิญฟังการบรรยาย ผ่าน ZOOM
    วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ. วิทยาเขตภูเก็ต ขอเชิญฟังการบรรยาย ผ่าน ZOOM หัวข้อ “NOT TEACHING SOFTWARE ENGINEERING STANDARDS TO FUTURE SOFTWARE ENGINEERS-MALPRACTICE?” ในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 19.00-21.00 น. โดย Prof. Claude Y. Laporte, Professor and Lead Editor of the ISO/IEC 29110 Series, Department of Software and IT Engineering, École de technologie supérieure, Canada 

ผู้สนใจ ลงทะเบียนผ่าน QR Code