"/> มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ขอเชิญเข้าร่วม "การสัมมนาความปลอดภัยทางไซเบอร์ PSU-RMIT 2021"
    วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาความปลอดภัยทางไซเบอร์ PSU-RMIT 2021 “A series of cybersecurity talk by US industry on various cybersecurity-related topics.” ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.30 น.

โดยมีหัวข้อการบรรยาย ดังนี้
1. Self-Sovereign Identities in the Era of the World Wide Flow (WWF) & Hyperconnectivity 
2. Essential Threat Hunting Skills For Everyone 
3. “I love you,you love me,we still suck at Security”
4. Hacking and Protecting Multi-Factor Authentication Systems

    ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียน (ฟรี) ได้ที่ : https://qrgo.page.link/3y2Zr