ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลอง จำนวน 1 เครื่อง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลอง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังต่อไปนี้

  ประกาศผู้ชนะเครื่องเพิ่มสารพันธุกรรม.pdf