ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ศูนย์ผ่าตัดหัวใจ 99 ปี รัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ รพ.ม.อ. ผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะรายแรก
    ศูนย์ผ่าตัดหัวใจ 99 ปี รัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ทำการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ อส.ทพ.สกล ปัญญา หลังแพทย์วินิจฉัยว่ามีสภาวะสมองตาย จากเหตุคนร้ายซุ่มยิงฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพราน 4916 เป็นรายแรก    รศ. พญ.มณฑิรา ตัณฑนุช หัวหน้าสาขาวิชาศัลยศาสตร์ และผู้บริหารศูนย์รับบริจาคอวัยวะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า อส.ทพ.สกล ปัญญา อายุ 29 ปี จาก อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายซุ่มยิงฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพราน 4916 ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร  จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 ขณะปฏิบัติหน้าที่เข้าเวรยามรักษาความปลอดภัย กระสุนปืนเข้าที่บริเวณคอได้รับบาดเจ็บสาหัส ถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2564 ต่อมาได้เสียชีวิต ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 ซึ่งแพทย์วินิจฉัยว่ามีสภาวะสมองตาย    หลังจากการเสียชีวิตทางครอบครัวได้ตัดสินใจบริจาคอวัยวะของ อส.ทพ.สกล  ปัญญา ประกอบด้วย ลิ้นหัวใจ ตับ ไต และกระจกตา ซึ่งได้ส่งมอบต่อให้สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปลูกถ่ายอวัยวะให้แก่ผู้ป่วยโรคตับ โรคไต โรคหัวใจ และโรคดวงตา รวม 6 ราย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตอยู่ต่อไป ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และสภากาชาดไทย ได้อำนวยความสะดวกในการส่งร่าง อส.ทพ.สกล ปัญญา กลับภูมิลำเนา เพื่อจัดพิธีตามศาสนา    สำหรับรายนี้ ได้ทำการผ่าตัดที่ “ศูนย์ผ่าตัดหัวใจ 99 ปี รัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์” เป็นรายแรก โดยศูนย์ดังกล่าวในอนาคตได้วางแผนไว้สำหรับการเป็นศูนย์ผ่าตัดเพื่อปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยใน 14 จังหวัดภาคใต้ ทำงานเชื่อมโยมกับ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ 99 ปี รัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ที่กำลังระดมทุนเพื่อก่อสร้างอาคารอยู่ในขณะนี้ ซึ่งศูนย์นี้จะทำหน้าที่เป็นศูนย์รับแจ้งความจำนงในการบริจาคอวัยวะจากผู้มีจิตกุศลตั้งแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่ เป็นศูนย์กลางรับลงทะเบียนผู้ป่วยที่รอรับการบริจาคอวัยวะ รวมถึงเป็นศูนย์ข้อมูลบริการข่าวสารและการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะแก่แพทย์ และสาธารณชนโดยทั่วไป