ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำเขตการศึกษาระยะที่ 1 วิทยาเขตหาดใหญ่
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำเขตการศึกษาระยะที่ 1 วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียดดังต่อไปนี้

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำเขตการศึกษาระยะที่ 1 วิทยาเขตหาดใหญ่.pdf