ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ.ภูเก็ต เปิดศูนย์วัฒนธรรมจีนใหม่ สถาบันขงจื๊อภูเก็ต
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดศูนย์วัฒนธรรมจีนใหม่ “สถาบันขงจื๊อภูเก็ต” เปิดโอกาสทางการศึกษาภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนแก่นักศึกษา
       


       เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดพิธีเปิดศูนย์วัฒนธรรมจีนใหม่ หรือ สถาบันขงจื๊อภูเก็ต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา กาลเนาวกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดี ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 5 ศูนย์วัฒนธรรมจีนใหม่ 
        


    สำหรับศูนย์วัฒนธรรมจีนใหม่ หรือ สถาบันขงจื๊อภูเก็ต จัดตั้งขึ้นเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาในเรื่องภาษาจีน และวัฒนธรรมจีนให้แก่นักศึกษาที่สนใจ เพื่อพัฒนาการศึกษาทางด้านภาษาจีนให้มีมาตรฐานมากขึ้น ศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้เป็นสไตล์จีนที่มีความทันสมัย เป็นศูนย์วัฒนธรรมที่มีประโยชน์ ใช้สำหรับจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการเขียนพู่กันจีน วาดภาพจีน มีลานกิจกรรมสำหรับแสดงกู่เจิง การชงชา มวยไทเก็ก และสามารถจัดการประชุมทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite ได้อีกด้วย