ข่าวชาวสงขลานครินทร์

งานประสานงาน ม.อ. เปิดรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่งานประสานงาน กรุงเทพมหานคร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 

    เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 และประกาศรายชื่อผู้มีวิทธิคัดเลือกวันที่ 9 ธันวาคม 2564 

    ผู้ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานประสานงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 11 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถนนศรีอยุธยา พญาไท กรุงเทพฯ ในวันเวลาทำการ

รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

  ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถ.pdf