ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์อันดับ 5 มหาวิทยาลัยไทย อันดับ 332 ของเอเชีย อันดับ 1,167 ของโลก โดย U.S.News & World Report
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดประจำปี 2022 โดย U.S.News & World Report Best Global Universities 2022 ในเดือนพฤศจิกายน 2564 ในภาพรวม เป็นอันดับที่ 5 ของประเทศไทย อันดับที่ 332 ของเอเชีย และอันดับที่ 1,167 ของโลก

    ผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในแต่ละสาชาวิชา คือ
Agricultural Sciences อันดับที่ 121 ของโลก
Materials Science อันดับที่ 730 ร่วมของโลก 
Clinecal Medicine อันดับที่ 758 ร่วมของโลก
Plant and Animal Science อันดับที่ 363 ของโลก
Food Science and Technology อันดับที่ 97 ของโลกอ้างอิง https://www.usnews.com/education/best-global-universities/prince-songkla-university-529017