ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อเมนมิเตอร์ประปาภายในวิทยาเขตหาดใหญ่
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อเมนมิเตอร์ประปาภายในวิทยาเขตหาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  ประกาศเชิญชวน.pdf
  เอกสารประกวดราคา.pdf
  ประกาศราคากลาง.pdf