ข่าวชาวสงขลานครินทร์

นศ. วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ ม.สงขลานครินทร์ รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2563
    นายประกาศกิจ อนันต์เลิศสกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ สาขาสื่อสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับรางวัลนักศึกษาพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2563 จากกระทรวงศึกษาธิการ     นายประกาศกิจ อนันต์เลิศสกุล ชื่อเล่น “โกลรี่” เป็นบุตรของ ดร.ณรงค์ และนางวราภรณ์ อนันต์เลิศสกุล เป็นชาว อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา มีผลการเรียนดี และได้ทำกิจกรรม เป็นตัวแทนร่วมแข่งขันด้านเทคโนโลยีดิจิทัล อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรับหน้าที่เป็นเลขานุการสโมสรของคณะและยังเป็นวิทยากรให้กับน้องๆ นักเรียนชั้นประถมและมัธยม ด้านสื่อสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัลผลงานที่ผ่านมาของนายประกาศกิจ ประกอบด้วย การจัดทำเว็บไซต์เพื่อสังคม Covid19TrackingStatus.org เว็บไซต์เฝ้าระวังและแจ้งเตือนจำนวนผู้ติดเชื้อจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด 19 ในประเทศไทยและจังหวัดสงขลา โดยอ้างอิงข้อมูลกับสาธารณสุขประจำจังหวัดสงขลาและได้เปิดใช้งานในช่วงการแพร่ระบาดในประเทศไทย ปี 2563นอกจากนี้ ยังได้เข้าร่วมแข่งขันพัฒนาแอปพลิเคชัน ด้านการแพทย์ “My Caregivers : แอปพลิเคชันค้นหาผู้ดูแลให้กับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ” ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 และ จัดทำ Mobile Application โครงการ “SABISU Platform แอปพลิเคชันอำนวยความสะดวกร้านค้าและธุรกิจรายย่อยหรือ SMEs” ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ โดยพัฒนาร่วมกับนายเจษฎากร มะลิวรรณ์ และ นางสาวพนิตนันท์ โชคเชาว์วรรธน์ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รวมทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือธุรกิจ SME ในจังหวัดสงขลา ในการแข่งขันค่ายศิลปะโตโยต้า Toyota Art Camp ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ และการเข้าร่วมออกแบบของที่ระลึกให้กับนักเรียนแลกเปลี่ยน ระดับนานาชาติ กับโครงการ Swag Friends Design ร่วมกับวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเพิ่งเสร็จสิ้นการฝึกสหกิจศึกษากับธนาคารกสิกรไทย