ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ อันดับ 7 ของไทย อันดับ 171 ของเอเชีย จาก QS Asia University Rankings 2022
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันดับที่ 7 มหาวิทยาลัยไทย อันดับที่ 171 ของเอเชีย จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก จาก QS Asia University Rankings 2022 ประกาศเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2564 แสดงถึงการเป็นมหาวิทยาลัยทอปเท็นของประเทศไทย มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชียอ้างอิง https://www.topuniversities.com/university-rankings/asian-university-rankings/2022