ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อเมนมิเตอร์ประปา ภายในวิทยาเขตหาดใหญ่
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อเมนมิเตอร์ประปา ภายในวิทยาเขตหาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทีอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อเมนมิเตอร์ประปา .pdf