ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องวิทยุสื่อสารแบบสังเคราะห์ ประเภท 2 ชนิดประจำที่และมือถือ
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องวิทยุสื่อสารแบบสังเคราะห์ ประเภท 2 ชนิดประจำที่และมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังต่อไปนี้


  ประกาศผู้ชนะวิทยุสื่อสาร.pdf