ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ตลาดเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เชื่อมั่นไม่พบผู้ติดเชื้อ ตลอด 2 ปี ที่ผ่านมา
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ตลาดเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ หน่วยคลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตฝ่าวิกฤติโลหิตขาดแคลน เป็นครั้งที่ 2 ณ โดมเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีบุคลากร นักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ และคณะต่างๆ ร่วมบริจาค โดยเฉพาะผู้ค้าในตลาดเกษตร ร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 80 คน พร้อมช่วยอำนวยความสะดวกผู้มาบริจาคโลหิต โดย ผศ. ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ ตรวจเยี่ยมและร่วมบริจาคโลหิต ในครั้งนี้ด้วยจากสถานการณ์โควิด มีผลให้โลหิตขาดแคลน มีผู้มีบริจาคน้อยลง อีกทั้งขณะนี้โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เปิดบริการคนไข้ที่จะทำการผ่าตัด รวมทั้งคนไข้ฉุกเฉิน คนไข้เลือดจางธาลัสซีเมีย จึงต้องใช้โลหิตจำนวนมาก  


    นางวรภัทร ไผ่แก้ว ผู้จัดการตลาดเกษตร คณะ ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ตลอด 2 ปี ที่เกิดสถานการณ์โควิด-19 เราไม่พบการติดเชื้อในตลาดเกษตร ม.อ. ด้วยการวางมาตรการที่เข้มงวด และจะรักษามาตรฐานนี้ตลอดไป

“ตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด-19 เมื่อปลายปี 2562 จนถึงปัจจุบัน ไม่พบการติดเชื้อในตลาดเกษตร ม.อ. จากการวางมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวด มีการเปิดเพลง เพื่อให้ผู้ค้าทุกคนล้างมือตามขั้นตอนที่ถูกต้องทุก 45 นาที โต๊ะที่วางจำหน่วยสินค้าจะนำมาตากแดด และฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ ก่อนวางจำหน่ายสินค้า และเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ผู้ค้าตลาดเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 262 คน และเจ้าหน้าที่ของตลาดเกษตร 7 คน เข้ารับการตรวจโควิด -19 แบบ ATK โดยเทศบาลคอหงส์ ไม่พบการติดเชื้อทั้ง 100%”