ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศ โครงการ อว.ลดค่าเทอม สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกาศ โครงการ อว.ลดค่าเทอม สำหรับนักศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) นักศึกษาที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิ มหาวิทยาลัยฯ ได้ปรับสถานะเป็น ได้รับสิทธิ รอบที่ 4 เรียบร้อยแล้ว โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS) ตามวิทยาเขตที่นักศึกษาสังกัด

เลือกเมนู "โครงการ #อว.ลดค่าเทอม" 

2) กำหนดการโอนเงินนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ รอบที่ 1 2 3 (ตกค้าง) และรอบที่ 4 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ภายในเวลา 17.00 น. โดยจะโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกด้วยเลขบัตรประชาชนเท่านั้น 

หมายเหตุ : กรุณาผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน ก่อนวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เท่านั้น

ติดตามข่าวสารโครงการ #อว.คืนค่าเทอม ได้ที่ https://info.psu.ac.th