ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ศูนย์ฉีดวัคซีน ม.อ.ปัตตานี พร้อมให้วัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 1 แก่ชาวปัตตานี ต้นเดือน พ.ย. นี้
    ศูนย์ฉีดวัคซีนอาคารเรียนรวม 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี พร้อมให้วัคซีนเข็มไฟเซอร์ เข็ม 1 แก่ชาวปัตตานี ในวันที่ 2, 4 และ 5 พฤศจิกายน 2564

    ศูนย์ฉีดวัคซีนอาคารเรียนรวม 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จะให้วัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 1 แก่นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชาชน รวมถึงผู้ที่หายป่วยจากโรคโควิด-19 มาแล้ว1 - 3 เดือน เฉพาะผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดปัตตานี รวมถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดต่างๆ ในอังคารที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 4 และวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งผู้ที่จะเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 1 ในวันดังกล่าวจะได้รับวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ต่อไป ทั้งนี้ผู้ประสงค์จะรับวัคซีนจะต้องลงทะเบียนภายในเดือนตุลาคม 2564

    ผู้ประสงค์จะรับวัคซีนสอบถามรายละเอียดได้ที่คุณสุธีรา โกมลมาลัย พยาบาลประจำวิทยาเขตปัตตานี โทร. 062-3522544 หรือID Line: sutheera.k หรือดูรายละเอียดได้ที่ Facebook แก๊งค์นางฟ้ากัน