ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ยกเลิกเงินช่วยเหลือฉุกเฉินนักศึกษาที่ป่วยเป็นโรคติดเชื้อโควิด-19
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยกเลิกประกาศ “เงินช่วยเหลือฉุกเฉินนักศึกษาทุกวิทยาเขตที่ป่วยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” รายละ 10,000 บาท ตามประกาศลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 และ ประกาศเงินช่วยเหลือฉุกเฉินฯ (ฉบับที่ 2) รายละ 5,000 บาท ตามประกาศลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 โดยยกเลิกประกาศทั้ง 2 ฉบับ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2564

    ทั้งนี้ นักศึกษาที่ป่วยเป็นโรคติดเชื้อโควิด-19 ก่อนวันที่ยกเลิกเงินช่วยเหลือฉุกเฉินดังกล่าว สามารถขอรับเงินช่วยเหลือได้ โดยให้ดำเนินการภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ตรวจพบการติดเชื้อโควิด-19 

    ติดต่อสอบถามได้ที่  งานสวัสดิการและทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
  • วิทยาเขตหาดใหญ่ 0 7428 2682, 0 7428 2210, 06 4830 1064
  • วิทยาเขตปัตตานี 09 9630 7146 ID LINE : joizechill
  • วิทยาเขตภูเก็ต 0 7627 6000 ต่อ 6536
  • วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 0 7727 8861, 08 6961 9585
  • วิทยาเขตตรัง 0 7520 1723
ประกาศยกเลิกเงินช่วยเหลือฉุกเฉิน  : https://hatyai.psu.ac.th/sites/files/n9434_211064.pdf