ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.สงขลานครินทร์ ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 2nd SEA-STEM 2021
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ “The 2nd SEA-STEM 2021 (Southeast Asia-Science, Technology, Engineering, and Mathematics) International Conference” ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนวัตกรรมและความก้าวหน้าด้านการวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ตลอดจนเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง IMT – GT UNINET กับมหาวิทยาลัยในเครือข่าย ในระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกในเครือข่าย IMT - GT UNINET–STEM

ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่
 1. Professor Dr.Valentina Dagiene, University in Vilnius, Lithuania
 2. Associate Professor Dr. Hizir, Universitas Syiah Kuala, Indonesia
 3. Professor Dr.Dato’ Noraini Idris National STEM Movement, Malaysia
 4. Dr.Mechai Viravaidya The founder, The Population & Community Development Association, Thailand
 5. Mr.Miroslav Kostecki Pro-Vice Chancellor Central University of Bamenda (CUIBA) Technology Transfer CTO STEMSEL Foundation Inc, Australia
 6. Professor Dr. Jintavee Khlaisang Chulalongkorn University Vice president, Thailand Association for Educational Communication and Technology
    นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านการวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย IMT – GT UNINET ภายใต้ 7 หัวข้อหลัก ดังนี้

 1. Technology-Enhanced STEM Teaching and Learning
 2. Pedagogical Modes and Applications of STEM Education
 3. Skills & Re-Skills Development for STEM Literacy
 4. Curriculum Studies and Development Focused STEM Education
 5. Industry linkages and partnerships
 6. Interdisciplinary Curriculum Development
 7. Other related topics to STEM education
    ทั้งนี้ ขอเชิญชวนสมาชิกในเครือข่าย IMT - GT UNINET–STEM และผู้ที่สนใจ ร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ที่ https://stem.psu.ac.th/registration/ ตั้งแต่บัดนี้ – 10 พฤศจิกายน 2564 นี้

    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : Ms. Chongchit Ratyot International Affairs Officer, PSU Tel : +66 81 598 8871, +66 7428 2253 E-mail : stem2021@g.psu.ac.th Website : https://stem.psu.ac.th