ข่าวชาวสงขลานครินทร์

THE จัดอันดับ “สงขลานครินทร์” อันดับ 6 ร่วมมหาวิทยาลัยไทยปี 2022 และ อันดับ 2 ของไทย ด้านการจ้างงานและส่งเสริมเศรษฐกิจ (SDGs8) ปี 2021
    Times Higher Education (THE) ประเทศอังกฤษ ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ประจำปี 2022 (Times Higher Education University Rankings 2022) เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ติดอยู่ในกลุ่ม 1201+ ของโลก และอยู่ในกลุ่มอันดับ 6 ร่วม ของมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย

    อย่างไรก็ตาม ในการจัดอันดับของ THE Impact Rankings 2021 ซึ่งพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ด้านการจ้างงานที่เหมาะสมและการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องยั่งยืน (SDGs 8 - Decent work and economic growth) ปรากฎว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับ 2 ของประเทศ และอันดับ 98 ของโลก