ข่าวชาวสงขลานครินทร์

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ประดิษฐ์แผ่นฝึกฉีดยาและยื่นจดสิทธิบัตรแล้ว
    อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประดิษฐ์แผ่นผิวหนังเทียมด้วยยางพารา เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฉีดยาในสถานการณ์โควิด ที่จะต้องเรียนออนไลน์ และยื่นจดสิทธิบัตรแล้ว 


    อาจารย์สุนิดา อรรถอนุชิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดเผยว่า อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกฉีดยาที่มีจำหน่ายในปัจจุบันมีสภาพแข็งเกินไปไม่มีความยืดหยุ่น ให้ความรู้สึกเวลาปักเข็มลงไปไม่เหมือนผิวหนังคนจริงๆ อีกทั้งยังไม่สามารถฝึกฉีดเข้าใต้ผิวหนังได้ จึงมีความคิดที่จะออกแบบแผ่นฝึกฉีดยา สำหรับให้นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ฝึกปฏิบัติ โดยแผ่นฝึกฉีดยาที่ดีจะต้องมีลักษณะเป็นแผ่นผิวหนังเสมือนจริง มีความยืดหยุ่น ให้ความรู้สึกเวลาปักเข็มลงไปเหมือนผิวหนังคนจริงๆ อีกทั้งยังสามารถฝึกฉีดเข้าใต้ผิวหนังได้
    อาจารย์สุนิดา กล่าวอีกว่า แรงบันดาลใจของการออกแบบแผ่นฝึกฉีดยาก็เนื่องมาจากสถานการณ์โรคโควิด 19 ทำให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในห้องฝึกปฏิบัติได้ จึงมีความคิดที่จะหาวัสดุที่มีลักษณะเหมือนผิวหนังของคนเพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติสำหรับฝึกปฏิบัติฉีดยาในรูปแบบต่างๆ จึงได้ปรึกษากับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธรรม นิธิอุทัย อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้บริหาร บจ.ปัตตานีอุตสาหกรรม (1971) เพื่อผลิตแผ่นผิวหนังเสมือนจริงจากยางพารา โดยได้มีการปรับรูปแบบยางให้มีความเหมาะสม สามารถฉีดยาได้ในทุกวิธี โดยเฉพาะการฉีดแบบเข้าใต้ชั้นผิวหนัง แผ่นยางสามารถรับน้ำเข้าใต้ผิวหนังเป็นปุ่มชัดเจน เสมือนจริง สามารถดูดน้ำกลับได้ โดยที่แผ่นยางยังคงสภาพเดิม ทำความสะอาดได้ง่าย เพียงเเค่บีบน้ำออก และนำไปผึ่งลม การเก็บรักษาง่าย อายุการใช้งานยาวนาน ราคาประหยัด โดยได้ยื่นจดสิทธิบัตรแล้ว เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564    ทั้งนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดทำชุด box set หรือกล่องอุปกรณ์มอบให้กับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 จำนวน 62 คน โดยใน box set จะประกอบด้วยแผ่นผิวหนังเทียม ซึ่งด้านหลังแผ่นผิวหนังเทียมจะผลิตให้เป็นแผลเทียมไว้สำหรับให้นักศึกษาฝึกทำแผล มีน้ำยาล้างแผล เข็มฉีดยา อุปกรณ์ทำแผล และถุงมือ ซึ่งในการเรียนการสอนออนไลน์นักศึกษาจะได้รับทักษะการฝึกปฏิบัติเสมือนจริง การเรียนฉีดยาจะไม่น่าเบื่ออีกต่อไป ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย นักศึกษาเรียนอย่างสนุกสนาน

    ผู้สนใจแผ่นฝึกฉีดยาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่อาจารย์สุนิดา อรรถอนุชิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี e-mail: sunida-2000@hotmail.com