ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.สงขลานครินทร์ สุราษฎร์ฯ ผลิตและบริจาคน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 แก่โรงพยาบาลสนามและหน่วยงานต่างๆ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการติดเชื้อ
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ผลิตและบริจาคน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 (โซเดียมไฮโปคลอไรท์) จำนวนกว่า 100 แกลลอน (2,000 ลิตร)  ให้โรงพยาบาลสนามและหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิทัศน์ เพราแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพันธกิจเพื่อสังคม ดร.ระพีพันธ์ เผ่าชู ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุลรัตน์ พิชัยยุทธ์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ฝ่ายศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิมา เพิ่มพูนพัฒนา หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เป็นตัวแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ส่งมอบน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 (โซเดียมไฮโปคลอไรท์) ตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2564