ข่าวชาวสงขลานครินทร์

กลุ่มรักษ์ถิ่นใต้ มอบเงินสมทบ “กองทุนไอทีพี่ ม.อ. ช่วยน้องเรียนออนไลน์” เพื่อจัดหาอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลน
    นายภาณุ อุทัยรัตน์ นายกสมาคมชาวปัตตานี และสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นายอภินันท์ ศรีสมานุวัตร คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำกลุ่มรักษ์ถิ่นใต้ มอบเงินสมทบ “กองทุนไอทีพี่ ม.อ. ช่วยน้องเรียนออนไลน์” เพื่อจัดหาอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคใต้ สนับสนุนการเรียนรู้ตามวัยที่เหมาะสมและสร้างโอกาสเข้าถึงการเรียนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเงิน 150,000 บาท ประกอบด้วย นายนิพัฒน์ – นางวรรณี คล้ายดวง ห้างทองนายเล็ก จังหวัดปัตตานี นายปัญจวัฒน์ สุธีนพกุล นายสมยศ ทิพย์วโรรส ร่วมประชุมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ. สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รศ. อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาเขตปัตตานี เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 64

    ผศ. สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อการศึกษาทุกช่วงวัยทุกระดับชั้น และทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ ที่ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและส่งผลให้นักเรียนที่ขาดความพร้อมของอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีแนวคิดในการจัดหาอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ออนไลน์ภายใต้โครงการ “กองทุนไอทีพี่ ม.อ. ช่วยน้องเรียนออนไลน์” โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สมาคมศิษย์เก่า ม.อ. ภาคีองค์กรศิษย์เก่าทุกคณะ และชมรมศิษย์เก่าระดับจังหวัด เปิดรับบริจาคสมทบทุนเพื่อจัดหาอุปกรณ์สำหรับการเรียนออนไลน์ เช่น คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต เป็นต้น โดยการประสานและนำส่งอุปกรณ์ให้กับโรงเรียนเพื่อกระจายสู่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อย 2,000 ราย

    ผู้ประสงค์สมทบทุนโครงการ “กองทุนไอทีพี่ ม.อ. ช่วยน้องเรียนออนไลน์” ได้ที่ เลขบัญชี : 565-515514-5 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชื่อบัญชี : กองทุนไอทีพี่ ม.อ. ช่วยน้องเรียนออนไลน์ (ใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้) สามารถบริจาคได้ตั้งแต่บัดนี้ – ธันวาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 074-282209, 088-7534529 Line ID : alumnipsu