ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ รับมอบทุนการศึกษาโครงการต้นกล้า กว่า 5 แสนบาท
    นายอนุพาสน์ สุวรรณมงคล กรรมการผู้จัดการกลุ่มอีซูซุหาดใหญ่ และประธานคณะทำงานทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ และ คุณรื่นวดี สุวรรณมงคล มอบทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 544,000 บาท โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย ผศ. สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วม ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 64    สำหรับทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์เป็นทุนการศึกษาในลักษณะทุนให้เปล่าเพื่อให้โอกาสแก่นักเรียนในท้องถิ่นห่างไกลที่ครอบครัวขาดกำลังทรัพย์ ที่จะสนับสนุนให้เรียนถึงระดับอุดมศึกษาให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อ เพิ่มศักยภาพให้นักเรียนในระดับมัธยมตอนปลายได้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในคณะต่างๆ ตามความสามารถ