ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ศูนย์ฉีดวัคซีน ม.อ.ปัตตานี นัดหมายประชาชนให้มารับวัคซีนโควิด-19 รอบเดือนกันยายน 2564
    ศูนย์ฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี นัดหมายประชาชนชาวปัตตานีให้มารับวัคซีนในเดือนกันยายน 2564 

    นายแพทย์อดิศักดิ์ งามขจรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี และผู้อำนวยการศูนย์ฉีดวัคซีนอาคารเรียนรวม 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เผยว่า ศูนย์ฉีดวัคซีนฯ ซึ่งดำเนินการโดยโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานีจะให้วัคซีนแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยในจังหวัดปัตตานี และนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำเดือนกันยายน 2564 ในรอบต่อไป ดังนี้

    ผู้ที่ฉีดวัคซีนซิโนแวคเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ที่ผ่านมา จำนวน 2,386 คน ให้มารับวัคซีนเข็มที่ 2 ซึ่งเป็นวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า ในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน, ผู้ที่ฉีดวัคซีนซิโนแวคเมื่อวันที่ 3 และ 6 กันยายน จำนวน 1,402 คนให้มารับวัคซีนแอสตร้าเซเนก้าในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน, สำหรับประชาชนกลุ่มต่างๆ และนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่ประสงค์จะรับวัคซีนซิโนแวคเข็มแรก จำนวน 3,000 คน ให้มารับวัคซีน ในวันที่ 23 กันยายน 2564

    เมื่อนับถึงวันที่ 10 กันยายน 2564 ประชาชนชาวปัตตานีได้รับวัคซีนแล้วรวม 225,599 คน โดยเป็นผู้ที่อยู่ในอำเภอเมืองปัตตานีได้รับวัคซีนแล้วสูงสุดถึง 80,377 คน ตามด้วยอำเภอโคกโพธิ์ได้รับวัคซีนแล้ว 30,885 คน, อำเภอหนองจิกและอำเภอยะหริ่งได้รับวัคซีนเป็นลำดับที่ 3 จำนวนใกล้เคียงกันอยู่ที่ 18,400 กว่าคน โดยศูนย์ฉีดวัคซีน ม.อ.ปัตตานีโดยโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี ได้ให้วัคซีนแก่ประชาชนแล้วรวม 16 ครั้ง จำนวน 43,295 คน

    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี กล่าวว่า เนื่องจากในเดือนกันยายนนี้จะมีผู้เข้ารับวัคซีนเป็นจำนวนมากจึงขอให้ประชาชนมารับวัคซีนก่อนเวลานัดหมายประมาณ 30 นาที โดยผู้ต้องการรับวัคซีนจะต้องลงทะเบียนผ่านกลุ่มชุมชน หรือองค์กรที่สังกัดมาแล้วเท่านั้น โดยสวมหน้ากากอนามัย 2 ชั้น เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล นำปากกา บัตรประชาชน พร้อมสติกเกอร์ และขอให้ลงทะเบียนแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” ในโทรศัพท์มาให้เรียบร้อยด้วย หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อคุณสุธีรา โกมลมาลัย (พยาบาลประจำวิทยาเขตปัตตานี) ID Line : sutheera.k หรือ นางสาวปัทมา มูฮิตาปี โทร. 093-5759217