ข่าวชาวสงขลานครินทร์

“PSU Bazaar Learning Marketplace” ขานรับนโยบาย อว. ขับเคลื่อนความเจริญเศรษฐกิจเชิงพื้นที่
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร จัดงาน “PSU Bazaar Learning Marketplace” ขานรับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวรายงานการจัดงาน พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ อาทิ นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา Mr. Ma Fengchun กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำสงขลา Mr. Fachry Sulaiman กงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จังหวัดสงขลา Mr. Muhammad Ridzuan bin Abu Yazid กงสุงใหญ่สหพันธรัฐมาเลเซีย จังหวัดสงขลา นายสวัล ตันติจำนรรจ์ ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานปฎิบัติการสาขา - ภาคใต้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ม.อ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร ม.อ. และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงาน ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 64    ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า ขอชื่นชมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ได้จัดตั้งตลาดออนไลน์ “PSU Bazaar” ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา เพื่อช่วยเหลือศิษย์เก่า นักศึกษา บุคลากร และผู้มีอุปการคุณ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 50,000 คน สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของประชาชนและสังคม ดั่งพระราชปณิธานของพระราชบิดาที่ว่า “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เปนกิจที่หนึ่ง”

“ในยามที่สังคมเกิดวิกฤต มหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันอุดมศึกษา ได้นำองค์ความรู้ และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาบูรณาการเพื่อเกิดประโยชน์แก่สังคม และตอบสนองนโยบายของกระทรวงฯ ในการกระตุ้นความเจริญทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังขับเคลื่อนนโยบายร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ทางกระทรวงฯ ขอชื่นชมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจะนำสิ่งดีๆ เหล่านี้ไปเผยแพร่แก่สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ อีกด้วย”