ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ปิดแล้ว รพ.สนามร่มโพธิ์ ภายใน ม.อ.ปัตตานี หลังผู้ติดเชื้อหายป่วยทั้งหมด
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายหลังผู้ติดเชื้อ 32 คนสุดท้ายได้กลับบ้านแล้ว

    รศ. อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี เผยว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ให้ความร่วมมือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี เปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ขึ้นภายในมหาวิทยาลัย ชื่อ “โรงพยาบาลสนามร่มโพธิ์ ม.อ.ปัตตานี” ขนาด 96 เตียง ที่หอพัก 3 รับผู้ป่วยสีเขียวมาตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564 นั้น จนกระทั่งตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2564 ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่เข้ามารับการสังเกตอาการ และในวันที่ 10 กันยายน 2564 ผู้ป่วยที่คงเหลือล่าสุดจำนวน 32 คน สุดท้าย ได้หายป่วยและกลับบ้านแล้ว โดยมีผู้ป่วยสะสมรวม 93 คน ดังนั้นจึงได้ประกาศปิดโรงพยาบาลสนามร่มโพธิ์ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

    รายงานข่าวแจ้งว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ให้ความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ในการใช้สถานที่เป็นโรงพยาบาลสนามแล้ว 2 แห่ง คือ ใช้อาคารหอพัก 6 เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 5 ของจังหวัดปัตตานี มาตั้งแต่วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน ถึงวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 และใช้หอพัก 3 เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 หรือ “โรงพยาบาลสนามร่มโพธิ์ ม.อ.ปัตตานี” ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม ถึงวันศุกร์ 10 กันยายน 2564