ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ จัดประชุม สถาบันด้านการเกษตร พัฒนาหลักสูตรร่วมสองปริญญากับต่างประเทศ
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสถาบันด้านการเกษตรชั้นนำของประเทศไทย เพื่อพัฒนาหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

    เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุม โครงการ Final PISAI Project Meeting ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และการประชุมระบบออนไลน์