ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศกรรมศาสตร์ ม.อ. มอบแท็บเล็ต 20 เครื่อง แก่นักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
    สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย นายสัญญา พลานุกูลวงศ์ ประธานอนุกรรมการฯ ร่วมบริจาคแท็บเล็ต จำนวน 20 เครื่อง ในโครงการ “กองทุนไอทีพี่ ม.อ. ช่วยน้องเรียนออนไลน์” แก่นักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ โดยมี พ.ต.อ.สถาพร แก้วสนิท ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 เป็นผู้รับมอบ และมอบเงินจำนวน 209,500 บาท เพื่อสมทบทุนโครงการ “กองทุนไอทีพี่ ม.อ. ช่วยน้องเรียนออนไลน์” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี ม.อ. รับมอบ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ม.อ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร ศรประสิทธิ์ ผู้ดำเนินการโครงการ/ที่ปรึกษารองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ ม.อ. คณะผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 64    พ.ต.อ.สถาพร แก้วสนิท กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาที่ได้บริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บแล็ตให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทางโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 14 โรงเรียน มีการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง    นายสัญญา พลานุกูลวงศ์ กล่าวว่า สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. เล็งเห็นความสำคัญของเด็กๆ ตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิด-19 ทางสมาคมได้ดำเนินการระดมเงินจากศิษย์เก่ารุ่นต่างๆ ที่มีเครือข่ายทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงในภาคใต้ โครงการ “กองทุนไอทีพี่ ม.อ. ช่วยน้องเรียนออนไลน์” โดยได้ระดมเงินเพื่อจัดซื้อแท็บแล็ตจำนวน 20 เครื่อง เพื่อมอบให้นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และมอบเงินอีกส่วนหนึ่งให้ทางมหาวิทยาลัยดำเนินการจัดซื้อแท็บเล็ตเพื่อกระจายให้นักเรียนต่อไป    ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร ศรประสิทธิ์ กล่าวว่า โครงการ “กองทุนไอทีพี่ ม.อ. ช่วยน้องเรียนออนไลน์” สำคัญต่อพัฒนาการของเด็กๆ อย่างมาก โดยเฉพาะระดับอนุบาล โครงการนี้เป็นการร่วมกันทั้งศิษย์เก่าและคนในสังคมที่มีความห่วงใยเด็กๆ และมีจิตศรัทธาในการทำความดีร่วมกัน เพื่อจัดหาอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ให้เด็กๆ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อจะได้จัดหาอุปกรณ์การเรียนและส่งมอบให้นักเรียนได้มากที่สุด    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นที่พึ่งพาของสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โครงการ “กองทุนไอทีพี่ ม.อ. ช่วยน้องเรียนออนไลน์” เป็นการช่วยนักเรียนในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคใต้ เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสังคม ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการช่วยเหลือสังคมในทุกๆ ด้าน ขอเชิญชวนศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือนักเรียน เพื่อเปิดโอกาสในการเรียนรู้ออนไลน์ต่อไป    ผู้สนใจร่วมบริจาคเงินได้ที่ เลขบัญชี : 565-515514-5 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชื่อบัญชี : กองทุนไอทีพี่ ม.อ. ช่วยน้องเรียนออนไลน์ (ใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้) ตั้งแต่บัดนี้ – 15 กันยายน 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 074-282209, 088-7534529 Line ID : alumnipsu

    ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเป็นเงินแทนอุปกรณ์ที่ใช้งานแล้ว เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านการใช้งาน และเพื่อความเหมาะสมต่อการเรียนของนักเรียน