ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ขอเชิญชมนิทรรศการออนไลน์
    PSU Art Gallery สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ขอเชิญชมนิทรรศการออนไลน์ "วาดสงขลา 3" (Online Art Exhibition: Songkhla Watercolor Plein Air Trip 3rd, 2021) โดย เครือข่ายศิลปินจังหวัดสงขลา

 จัดแสดงตั้งแต่ 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2564  เข้าชมได้ที่ http://www.avartscultural.psu.ac.th/component/sppagebuilder/?view=page&id=10 หรือ เว็บไซต์ "สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา" https://culture.psu.ac.th/?portfolio=psu-arts-galley
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Email: psuartgallery@gmail.com Tel : 0-7428-9683