ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ขอเชิญฟังปาฐกถาโดย ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก (WTO)
    ศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญ ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจ รับฟัง “ปาฐกถา ดร.ถนัด คอมันตร์” ครั้งที่ 8 หัวข้อ “Advancing Partnerships for the Sustainable Development of the ASEAN Economy” โดย ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก (WTO) ในวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 – 10.45 น. ผ่านระบบ ZOOM และถ่ายทอดสดผ่านทาง https://www.facebook.com/psuconnext/