ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ปิดโรงพยาบาลสนาม 5 ภายใน ม.อ.ปัตตานี หลังจากไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ประกาศปิดโรงพยาบาลสนาม 5 ซึ่งอยู่ที่หอพัก 6 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เนื่องจากไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม และผู้ติดเชื้อเดิมได้รับการรักษาหายได้กลับบ้านทุกคน

    รศ. อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้อนุญาตให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีใช้อาคารหอพัก 6 เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 5 ของจังหวัดปัตตานีเพื่อรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ไว้ดูอาการมาตั้งแต่วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 นั้น เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เข้ามาใช้บริการ และผู้ติดเชื้อที่อยู่ในโรงพยาบาลสนาม 5 จำนวน 5 คนสุดท้ายก็หายป่วยได้กลับบ้านแล้วในวันที่ 7 กันยายน 2564 รวมผู้ติดเชื้อที่เข้าใช้บริการที่โรงพยาบาลสนาม 5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ทั้งสิ้น 1,388 คน ดังนั้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี จึงได้ปิดโรงพยาบาลสนาม 5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตั้งแต่วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 เป็นต้นไป และหากมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็จะได้รับการดูแลที่โรงพยาบาลสนาม 4 ซึ่งตั้งอยู่ภายในสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี