ข่าวชาวสงขลานครินทร์

“กองทุนไอทีพี่ ม.อ. ช่วยน้องเรียนออนไลน์” ตั้งเป้าจัดหาอุปกรณ์ช่วยนักเรียนภาคใต้ 2,000 เครื่อง
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่า ม.อ. และภาคีองค์กรศิษย์เก่าทุกคณะ และชมรมศิษย์เก่าระดับจังหวัด เดินหน้าโครงการ “กองทุนไอทีพี่ ม.อ. ช่วยน้องเรียนออนไลน์” ตั้งเป้าจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือนักเรียนครอบคลุม 9 จังหวัดภาคใต้อย่างน้อย 2,000 เครื่อง เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษา ลดความเสี่ยงและความถดถอยของการพัฒนาผู้เรียน    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19 ในปัจจุบัน ส่งผลให้มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ ซึ่งนักเรียนร้อยละ 10-20 ได้รับผลกระทบไม่สามารถเรียนได้ เนื่องจากขาดอุปกรณ์การเรียน และผู้ปกครองมีฐานะลำบาก จึงเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการ “กองทุนไอทีพี่ ม.อ. ช่วยน้องเรียนออนไลน์” โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่า ม.อ. และภาคีองค์กรศิษย์เก่าทุกคณะ และชมรมศิษย์เก่าระดับจังหวัด เพื่อระดมทุนจัดหาอุปกรณ์การเรียนให้นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล – มัธยมศึกษา ในพื้นที่ 9 จังหวัดชายแดนภาคใต้    ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร ศรประสิทธิ์ ผู้ดำเนินการโครงการ/ที่ปรึกษารองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ ม.อ. กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการระดมทุนจากศิษย์เก่า เครือข่าย และผู้สนใจ และจะดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ที่สามารถรองรับและเหมาะสมต่อการใช้งานของนักเรียนเป็นระลอก ซึ่งในรอบแรกได้ดำเนินการจัดซื้อแท็บเล็ตแล้วประมาณ 50 เครื่อง รวมทั้งศิษย์เก่ายังดำเนินการจัดหาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตที่ใช้งานแล้วแต่สภาพยังดีอยู่เพิ่ม เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะทำให้อุปกรณ์ถึงมือนักเรียนโดยเร็วที่สุด

    เป้าหมายของโครงการ “กองทุนไอทีพี่ ม.อ. ช่วยน้องเรียนออนไลน์” ในครั้งนี้ คือการจัดหาอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ให้นักเรียนจำนวนอย่างน้อย 2,000 เครื่อง โดยทยอยจัดซื้อเป็นระลอกตามงบประมาณที่ระดมได้ และกระจายไปยังโรงเรียนเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่ 9 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

    สำหรับโรงเรียนเป้าหมายต้องเป็นโรงเรียนที่นักเรียนมีความจำเป็นจริงๆ ไม่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์ และต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต รวมทั้งจะต้องเปิดการเรียนการสอนออนไลน์ในทุกระดับชั้น

    “เรากระจายอุปกรณ์ไปยังโรงเรียนหลายกลุ่มให้ครอบคลุมพื้นที่ที่จำเป็น เพื่อเป็นการกระจายโอกาสในหลายพื้นที่ เพื่อให้เด็กสามารถเรียนออนไลน์ได้ เป้าหมายสำคัญของโครงการนี้คือการลดความเสี่ยงและความถดถอยของการพัฒนาผู้เรียน เราพยายามเต็มที่เพื่อขับเคลื่อนให้ได้มากที่สุด แต่จะได้มากน้อยขึ้นอยู่กับพลังศรัทธาและความช่วยเหลือกันของคนในสังคม เชิญชวนผู้สนใจร่วมสมทบทุน เพื่อช่วยกันวางฐานอนาคตชีวิตของคน ที่ต้องเริ่มตั้งแต่การศึกษาในระดับต้น โดยเฉพาะระดับอนุบาล-ประถมศึกษา เราต้องแก้ปัญหาให้ทันกับสถานการณ์ ปล่อยไว้ทำให้เสียโอกาสของเด็ก” ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร กล่าวทิ้งท้าย

    ผู้สนใจร่วมบริจาคเงินได้ที่ เลขบัญชี : 565-515514-5 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชื่อบัญชี : กองทุนไอทีพี่ ม.อ. ช่วยน้องเรียนออนไลน์ (ใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้) ตั้งแต่บัดนี้ – 15 กันยายน 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 074-282209, 088-7534529 Line ID : alumnipsu

    ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเป็นเงินแทนอุปกรณ์ที่ใช้งานแล้ว เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านการใช้งาน เพื่อความเหมาะสมต่อการเรียนของนักเรียน