ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. สนับสนุนการเรียนรู้สำหรับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา กับคอร์สชั้นนำระดับโลก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สนับสนุนการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง กับคอร์สชั้นนำระดับโลก สามารถเลือกเรียนคอร์สที่อยู่ในระบบ edX, Coursera, Khan Academy และ Udemy เป็นต้น โดยการสนับสนุนค่าลงทะเบียน ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยการจัดสรรงบประมาณส่งเสริมการจัด World Class Self - Learning (MOOC) 

โดยรับสมัคร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 20 ส.ค. - 10 ก.ย. 2564 แจ้งผลการสนับสนุนงบประมาณ วันที่ 15 ก.ย. 2564

ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่ : https://reinvent.psu.ac.th/login.html อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://kyl.psu.th/YqY-CUIJg หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ : คุณวีณา ฤทธิ์รักษา โทร.0-7428-2377, 082-434-8933