ข่าวชาวสงขลานครินทร์

เชิญร่วมบริจาคเงินจัดหาอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ แก่นักเรียน 9 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านโครงการ “กองทุนไอทีพี่ ม.อ. ช่วยน้องเรียนออนไลน์”
    ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนทุกวัย โดยเฉพาะช่วงวัยอนุบาลถึงประถมศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด จากการเรียนแบบเดิมเป็นการสอนผ่านระบบออนไลน์ในทุกระดับชั้น จากการสำรวจข้อมูลเชิงลึกของโรงเรียนพบว่าในสถานการณ์วิกฤตนี้นักเรียนระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 ในโครงต่างๆ ของมหาวิทยาลัยประมาณร้อยละ 10 คิดเป็นจำนวน 6,000 คน ไม่สามารถเข้าถึงการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ได้ เนื่องจากขาดอุปกรณ์ในการสื่อสาร 

    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่า ม.อ. และภาคีองค์กรศิษย์เก่าทุกคณะ และชมรมศิษย์เก่าระดับจังหวัด ขอเชิญศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดหาอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ ให้นักเรียน 9 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการ “กองทุนไอทีพี่ ม.อ. ช่วยน้องเรียนออนไลน์” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ออนไลน์ให้ทันต่อเหตุการณ์ ลดความเสี่ยงในการสูญเสียคุณภาพของประชากรไทย และสร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เครือข่ายศิษย์เก่า และภาคีต่างๆ ในการสร้างประโยชน์เพื่อสังคม และสืบต่อพระราชปณิธานในการทำประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์

    ร่วมแบ่งปันการบริจาคเงินได้ที่ เลขบัญชี : 565-515514-5 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชื่อบัญชี : กองทุนไอทีพี่ ม.อ. ช่วยน้องเรียนออนไลน์ (ใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้)

    บริจาคได้ตั้งแต่บัดนี้ – 15 กันยายน 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 074-282209, 088-7534529 Line ID : alumnipsu