ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ศูนย์การผ่าตัดรักษาโรคอ้วนฯ รพ.ม.อ. รับการรับรองคุณภาพระดับนานาชาติ ที่แรกของไทย - เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผ่าตัดรักษาโรคอ้วน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้รับการรับรองให้เป็น “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผ่าตัดโรคอ้วนและโรคทางเมตาบอลิซึม ที่มีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่าระดับนานาชาติ จากสถาบัน Surgical Review Corporation สหรัฐอเมริกา” เป็นที่แรกของประเทศไทย และเป็นที่แรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


        นพ.กำธร ยลสุริยันวงศ์ ประธานศัลยแพทย์ผ่าตัดโรคอ้วน กล่าวว่า การรับรองในครั้งนี้เป็นการรับรองคุณภาพและมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ 
1. รับรองโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ในการเป็น “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผ่าตัดโรคอ้วนและโรคทางเมตาบอลิซึม”2. รับรอง นพ.กำธร ยลสุริยันวงศ์ ในการเป็นศัลยแพทย์ระดับขั้น Master Surgeon3. รับรองศัลยแพทย์ของศูนย์การผ่าตัดรักษาโรคอ้วนฯ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์