ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ อันดับ 3 ของประเทศไทย เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน จัดอันดับโดย The Academic Ranking of World Universities
    ผลการจัดอันดับคุณภาพมหาวิทยาลัยโลกของ The Academic Ranking of World Universities ของ Shanghai Ranking ได้จัดอันดับให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพ อันดับ 3 ของ ประเทศไทย เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน รองจากมหาวิทยาลัยมหิดล และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพอันดับที่ 801-900 ของโลก      อ้างอิง https://www.shanghairanking.com/rankings/arwu/2021