ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. มอบชุดปันน้ำใจ โครงการลูกพระบิดาจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
    เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย ผศ. สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และคณะ ร่วมส่งมอบชุดปันน้ำใจแก่กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา จำนวน 70 ชุด โดยผู้แทนส่วนราชการอำเภอเทพา จ.สงขลา รับมอบ ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อนำไปมอบแก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ณ ที่ว่าการอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ต่อไป 

    โครงการลูกพระบิดาจิตอาสาในครั้งนี้ จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมจิตสาธารณะแก่นักศึกษา และเป็นการบำเพ็ญประโยชน์แก่สถานที่ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์