ข่าวชาวสงขลานครินทร์

โรงพยาบาล ม.อ. จับมือ เครือข่าย จัดทำ Home Isolation รองรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว ในจังหวัดสงขลา
    โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เปิดศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิด - 19 ที่พักรักษาตัวที่บ้านให้ผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวที่ไม่มีอาการ พักรักษาตัวที่บ้าน จะมีระบบการดูแลรักษาที่มีแพทย์คอยตรวจสอบอาการ โดยผู้ป่วยที่จะเข้าสู่ระบบ Home Isolation มีการจัดส่งยาและอาหารให้ถึงบ้าน โดยการลงทะเบียนผ่าน http://home.songkhla.care/

    นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย รศ. นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ. ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายแพทย์วีรพันธ์ ลีธนะกุล ผู้อำนวยการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา และทีมบริหารศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิด - 19 ที่พักรักษาตัวที่บ้าน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดยมี ดร.นพ.ชนนท์ กองกมล เป็นผู้อำนวยการ นายแพทย์ภูมิใจ สรเสณี ผู้บัญชาการ 1 และ นายแพทย์ธรรมสินธ์ อิงวิยะ ผู้บัญชาการ 3 ร่วมแถลงข่าวการทำ Home Isolation ในจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย พลตำรวจโทสาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ และ ว่าที่ร้อยเอกสุธน สังข์เกษม รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ ร่วมเป็นเกียรติในการแถลงข่าว เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ณ อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สถานการณ์จำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ต้องปรับวิธีการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้น โดยขณะนี้จำนวนผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองเริ่มมีจำนวนมาก ทำให้การบริหารจัดการเตียงในโรงพยาบาลต่างๆ รวมถึงโรงพยาบาลสนาม ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบไป เป็นการรับผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองมากขึ้น และเพิ่มเติมระบบการดูแลผู้ป่วยที่พักรักษาตัวที่บ้าน หรือ Home Isolation ขึ้นมา เพื่อเพิ่มพื้นที่สำหรับผู้ป่วยสีเหลือง     รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิด - 19 ที่พักรักษาตัวที่บ้าน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เปิดบริการเพื่อแก้ไขปัญหาผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองที่คาดว่าจะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ระลอกใหม่ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้มีมาตรการต่างๆ เพิ่มขึ้น พร้อมปรับปรุงพื้นที่ของหอผู้ป่วยต่างๆ ของโรงพยาบาลฯ เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด - 19 รวมถึงการเปิดโรงพยาบาลสนามจำนวน 2 แห่ง โดยเฉพาะโรงพยาบาลสนามฯ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ขณะนี้รองรับผู้ป่วยเกือบ 300 เตียง แต่จากจำนวนของผู้ติดเชื้อที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้โรงพยาบาลฯ ต้องปรับรูปแบบการดูแลผู้ป่วยใหม่ โดยให้ผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มสีเขียว ซึ่งไม่มีอาการ หรือมีอาการเพียงเล็กน้อย พักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน แต่จะมีระบบการดูแลรักษาที่มีแพทย์คอยตรวจสอบอาการ โดยผู้ป่วยที่จะเข้าสู่ระบบ Home Isolation ของโรงพยาบาลฯ จะต้องผ่านการตรวจหาโควิด ด้วยวิธี RT-PCR หรือ ตรวจด้วยชุด Antigen Test Kit เมื่อทราบผลตรวจเป็นบวก     นายแพทย์วีรพันธ์ ลีธนะกุล ผู้อำนวยการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 12 กล่าวว่า ผู้ป่วยโควิด - 19 ที่รักษาตัวด้วยระบบ Home Isolation สามารถรักษาโดยใช้สิทธิ์บัตรทอง โดยมีบริการอาหารส่งให้ 3 มื้อ ที่บ้าน    ดร.นพ.ชนนท์ กองกมล ผู้อำนวยการศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิด - 19 ที่พักรักษาตัวที่บ้าน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ผู้ป่วยโควิด - 19 ที่จะเข้าร่วมรักษาแบบ Home Isolation ต้องลงทะเบียนตัวเอง ผ่าน Application “บันทึกอาการผู้ป่วยแยกกักตัวที่บ้าน” ทำตามขั้นตอนและกรอกรายละเอียด และลงชื่อในใบยินยอม (Inform Consent) ที่อยู่ใน Application หลังจากนั้น โรงพยาบาลจะส่ง “กล่องหาย-ห่วง (Safe Box)” ไปให้ ภายในกล่องประกอบด้วย เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ เครื่องวัดออกซิเจน ยาลดไข้ (paracetamol) ยาแก้ไอ (bromhexine) และยาแก้แพ้ (Loratadine or CPM) กรณียาหมด มีการจัดส่งยาไปให้ผู้ป่วยถึงที่บ้าน นอกจากนี้ ยังมี Application ที่จะคอยติดตามอาการ รวมถึงสามารถพูดคุยและสอบถามทีมแพทย์และพยาบาลได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยโรงพยาบาลได้เปิดศูนย์บัญชาการดูแลผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ที่บ้าน ไว้ที่องค์กรแพทย์ บริเวณชั้น 2 ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ซึ่งในระยะแรก จะมีแพทย์ 3 คน พยาบาล 5 คน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนอีกจำนวนหนึ่ง คอยทำหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว ทั้งในด้านการจัดส่งยา ส่งอาหาร วัสดุทางการแพทย์ และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นไปให้     การจัดระบบดูแลผู้ป่วยแบบ Home Isolation ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงสมาคม สโมสร นักลงทุน ที่สนับสนุนพนักงานจัดส่ง หรือ ไรเดอร์ ในการจัดส่งสิ่งของต่างๆ ให้กับผู้ป่วยในแต่ละบ้าน