ข่าวชาวสงขลานครินทร์

งานคุณค่าสงขลานครินทร์ ปี 2564 ในวันสถาปนามหาวิทยาลัย พร้อมเดินหน้าพัฒนาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงาน “คุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2564” (PRIDE OF PSU 2021) ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อระลึกถึงวันก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิดชูบุคลากร นักวิจัย และนักศึกษาที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พร้อมการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ และประชาสัมพันธ์ผลงานของมหาวิทยาลัยไปสู่สาธารณชน โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดงาน ผศ. นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษา เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 64        ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ covid-19 เราชาวสงขลานครินทร์ยังคงต้องเดินหน้าต่อไป ภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เรายังคงต้องสรรค์สร้างสิ่งต่างๆ ให้กับสังคมมากขึ้น ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกที่ให้เรา “ยึดถือผลประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” นั่นเอง

        แม้จะมีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นข้างต้นชาวสงขลานครินทร์ยังคงทำงานและโดดเด่นทั้งในเรื่องวิชาการ งานวิจัย และการรับผิดชอบต่อสังคม โดยจะเห็นได้จากรางวัลอันทรงคุณค่าต่างๆ ที่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้รับในช่วงปีที่ผ่านมา สิ่งเหล่านี้สามารถยืนยันได้ว่าเรายังเดินหน้าพัฒนาในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัย นวัตกรรมที่เกิดการต่อยอดในเชิงธุรกิจ การผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพภายใต้การศึกษาแบบใหม่ และการดูแลสังคมในบทบาทต่างๆ เช่น ช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ covid-19 บุคลากรทางการแพทย์ของเรามีบทบาทอย่างมากในการรักษา และเยียวยาผู้ป่วยติดเชื้อ การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามสำหรับรักษาผู้ป่วยและคัดกรอง นอกจากนั้นยังมีการร่วมแรงร่วมใจของบุคลากร และนักศึกษา ในการแบ่งปัน และจัดส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ ไปยังพื้นที่ประสบปัญหาอีกด้วย นอกจากนั้นในช่วงการเกิดอุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียง ชาวสงขลาครินทร์ก็เป็นอีกหนึ่งกำลังที่ไม่เคยละทิ้งสังคม เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยดีเสมอมา นั่นเป็นสิ่งที่การันตีแล้วว่า คุณค่าสงขลานครินทร์ไหลเวียนอยู่ในจิตวิญญาณของชาวสงขลานครินทร์อยู่ตลอดเวลา


ผศ. นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า การจัดงานเชิดชูเกียรติ “คุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2564” (PRIDE OF PSU 2021) ในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยจัดให้มีการทำภาพยนตร์สั้น การยกย่องผู้ได้รับรางวัลดีเด่นต่างๆ เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ และเพื่อให้ชาวสงขลานครินทร์ทุกคนได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าของสงขลานครินทร์ ภายในงานยังจัดให้มีการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “คุณค่าสงขลานครินทร์” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กิจกรรมการร้องประสานเสียง “เขตรั้วสีบลู” ผ่านระบบ ZOOM พร้อมกิจกรรม “สงขลานครินทร์ในความทรงจำ” เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางช่องทางออนไลน์และยังสามารถแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับรางวัลดีเด่นของมหาวิทยาลัยอีกด้วย