ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.สงขลานครินทร์ รับพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลสนาม
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานสถาบันอุดมศึกษา ที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 และเป็นส่วนหนึ่งในการบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564