ข่าวชาวสงขลานครินทร์

เชิญร่วมงาน ม.อ.วิชาการ ปี 64 รูปแบบออนไลน์ ฟัง “พืชเศรษฐกิจที่น่าจับตามอง” “การปรับตัวช่วงโควิด” และ “ม.อ.ในมุมมองของคนภายนอก”
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. เผยแพร่ทาง FB และ YouTube  @PSUconnext เพื่อแสดงผลงานและบทบาททางวิชาการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงในด้านการพัฒนาภาคใต้และการพัฒนาประเทศ โดยในปีนี้นอกจากจะมีการนำเสนอคุณภาพทางวิชาการของคณะในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในรูปแบบของวีดิทัศน์แนะนำผลงาน และการตอบปัญหาชิงรางวัลในระหว่างรายการ

    ท่านจะได้ร่วมในบรรยากาศการเสวนา “พืชเศรษฐกิจที่น่าจับตามอง” ซึ่งเป็นการพูดคุยกันในหลายมุมมองเกี่ยวกับพืชบางชนิดที่กำลังจะถูก “ปลดล็อก” จากที่เคยเป็นสิ่งผิดกฎหมายมาก่อน โดยจะมีการเชิญอาจารย์จากคณะที่เกี่ยวข้อง และผู้รู้จากหน่วยงานอื่นๆ มาร่วมนำเสนอมุมมองทั้งด้านบวก-ด้านลบ การป้องกัน กฎหมายที่ว่าด้วยการปลูก การใช้ การจำหน่าย

    นอกจากนั้นยังมีการบรรยาย เรื่อง “ปรับตัวอย่างไรช่วงโควิด และหลังเหตุการณ์โควิดในมุมมองทางจิตวิทยา” สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ครูแนะแนว โดยศิษย์เก่าซึ่งเป็นจิตแพทย์ที่มีชื่อเสียง และการร่วมพูดคุยกับพิธีกรรายการวาไรตี้และนักสัมภาษณ์ที่มีความสามารถ ในหัวข้อ “การเชื่อมโยงสังคมปัจจุบันกับ ม.อ.ในมุมมองของคนภายนอก”  เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เห็นความแตกต่างของความคิดและวิถีชีวิตและสร้างแรงบันดาลใจให้เราสนใจและรู้จักผู้คนมากขึ้น 

    ปี 2564 เป็นปีที่สองที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงาน ม.อ.วิชาการในรูปแบบออนไลน์เนื่องจากการระบาดของ COVID-19  อย่างไรก็ตามหากสถานการณ์คลี่คลายลงในปีหลังจากนี้ มหาวิทยาลัยหวังว่าจะได้กลับจัดกิจกรรมในบรรยากาศของการใกล้ชิดชุมชน และการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่นต่องานวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นสถาบันที่มีคุณภาพจัดอยู่ในกลุ่มการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งได้ถูกคาดหวังว่าจะสามารถใช้องค์ความรู้จากการวิจัยต่อยอดไปสู่นวัตกรรม เพื่อช่วยยกระดับมหาวิทยาลัยให้สูงขึ้นในเวทีโลก สร้างบัณฑิต นักวิจัย และผู้ประกอบการที่มีความสามารถระดับสากล และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 

    งาน ม.อ.วิชาการในวันที่ 14 สิงหาคม 2564 จะเน้นกิจกรรมและสาขาวิชาที่เปิดสอนในวิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตต่อไปคือวิทยาเขตปัตตานี จะจัดงาน ม.อ.วิชาการรูปแบบออนไลน์ ในวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 ส่วนวิทยาเขตภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และ วิทยาเขตตรัง จะมีการจัดงานในช่วงเวลาต่อไป 

  กำหนดการ “งาน ม.อ.วิชาการ” ประจำปี 2564 ออนไลน์.pdf