ข่าวชาวสงขลานครินทร์

เชิญรับฟังข้อมูลความรู้ด้านการจัดประชุมและงานนิทรรศการที่เป็นมิตรกับมุสลิม ในรูปแบบออนไลน์
    สถาบันฮาลาล ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ขอเชิญรับฟังข้อมูลความรู้ด้านการจัดประชุมและงานนิทรรศการที่เป็นมิตรกับมุสลิม ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ สามารถออกแบบและจัดงานได้อย่างถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม อันเป็นการเพิ่มโอกาสในการดึงงานด้านฮาลาล รวมทั้งสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมงานมุสลิม ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.30 น.

กิจกรรมประกอบด้วย
  • บรรยายพิเศษหัวข้อ "โอกาสของอุตสาหกรรมไมซ์ไทยในตลาดนักเดินทางธุรกิจมุสลิม"
  • เรียนรู้ How to การจัดงานประชุมและงานนิทรรศการที่เป็นมิตรกับมุสลิม
  • ชมการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดประชุมและงานนิทรรศการ
รับชมพร้อมกันได้ที่ : Facebook Fanpage MICE Capabilities