ข่าวชาวสงขลานครินทร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ปรับปรุงระบบหมุนเวียนอากาศ โรงพยาบาลสนาม ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ
    การจากที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปรับศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ทีมงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ศ. ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล ผศ. สุระพล เธียรมนตรี ผศ. ดร.ระชา เดชชาญชัยวงศ์ และนายชาญวิทย์ บัวศรี วิศวกรเครื่องกล สังกัดศูนย์วิศวกรรมพลังงาน ร่วมกับ วิศวกรของศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และบริษัท โทเทิ่ล แอร์ เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด ทำการออกแบบเพื่อปรับปรุงระบบระบายอากาศพร้อมติดตั้งระบบพลาสม่าฆ่าเชื้อและรังสียูวี และกรองอากาศด้วยเฮปป้า ฟิลเตอร์ (HEPA Filter) รวมทั้งออกแบบและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด    ศ. ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล ผศ. สุระพล เธียรมนตรี เปิดเผยว่า ทีมงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาดูแลเรื่องระบบระบายอากาศ เพื่อมิให้เชื้อออกไปด้านนอก ฆ่าเชื้อโดยใช้ พลาสม่าและรังสียูวี อากาศในห้องจะไหลเวียน และมีการฆ่าเชื้อประสิทธิภาพสูงด้วยแผ่นกรองประสิทธิภาพสูงเฮปปาฟิวเตอร์ (HEPA Filter) ก่อนอากาศระบายสู่ภายนอก เป็นความปลอดภัยสูงสุดแก่ชุมชน  ในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคในอากาศภายในศูนย์ประชุมฯ ห้องจะมีความดันลบเล็กน้อย ตามมาตรฐานโรงพยาบาล สร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณรอบ 

    และ ผศ. สุระพล เธียรมนตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ออกแบบและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดเพื่อเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยของผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม และใช้งานอย่างสมบูรณ์แบบในขณะนี้ผศ. ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า การจัดแผนผังพื้นที่ ระบบกรองอากาศและระบบหมุนเวียนอากาศในโรงพยาบาลสนาม ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยวางแผนในการจัดแผนผังในการกำหนดพื้นโซนต่างๆ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ของบุคลากรทุกฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่ในบริเวณโรงพยาบาสนาม    ในบริเวณที่พักผู้ป่วย มีการติดตั้งระบฆ่าเชื้อด้วยพลาสม่า และ UV ด้านหัวจ่ายลมเย็น ติดตั้งระบบดูดอากาศโดยติดต่อระบบพลาสมาและ UV พร้อมติดตั้งระบบกรองอากาศเฮปปาฟิวเตอร์ เพื่อให้ภายในห้องพักผู้ป่วยเป็นห้องความดันลบ    บริเวณห้องน้ำมีการติดตั้งระบบดูดอากาศและระบบฆ่าเชื้อด้วยพลาสม่าและ UV และกรองอากาศด้วยเฮปปาฟิวเตอร์ เช่นเดียวกัน พร้อมกับติดตั้งระบบไหลเวียนอากาศ มีการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ แอลกอฮอล์ และระบบ UV อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่นำเข้าไป ใช้ในโซนผู้ป่วยทุกครั้ง    ทั้งนี้ ได้จัดผังพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปในโซนพื้นที่ผู้ป่วยน้อยที่สุด และใช้เวลาอยู่ในโซนพื้นที่ผู้ป่วยน้อยที่สุดเจ้าหน้าที่ พยาบาล ที่เข้าไปทำงานในโซนผู้ป่วยต้องแต่ง PPE ชุดป้องกันทุกครั้งและทำความสะอาด ร่างกายหลังจากกลับมาจากโซนผู้ป่วยทุกครั้ง

    ขอขอบคุณ ศ. ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล ผศ. สุระพล เธียรมนตรี และทีมงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ที่ดำเนินการออกแบบและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดและระบบระบายอากาศ ของโรงพยาบาลสนามศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี รวมทั้งบุคลากรกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ของมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการด้านการจัดสถานที่อย่างเร่งด่วนให้พร้อมใช้งาน