ข่าวชาวสงขลานครินทร์

แม่ทัพภาค 4 เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ รพ.ม.อ. และ รพ.สนามฯ ม.อ.
    พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 มอบอาหารและผลิตภัณฑ์ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ รวมทั้งโรงพยาบาลสนาม ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์นายแพทย์ เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมณฑิรา ตัณฑนุช อาจารย์ประจำสาขาวิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ร่วมรับมอบและให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 64