ข่าวชาวสงขลานครินทร์

รพ.สนาม ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. เร่งปรับพื้นที่เพิ่ม 563 เตียง เตรียมพร้อมรับผู้ป่วยกลุ่มสีเหลือง
โรงพยาบาลสนามศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เร่งปรับพื้นที่รองรับผู้ป่วยเพิ่มเป็น 563 เตียง และลดเวลาในการนอนโรงพยาบาลสนามจาก 14 วัน เหลือ 10 วัน สำหรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว และเตรียมพื้นที่รองรับผู้ป่วยกลุ่มสีเหลือง จากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ นับเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งเดียวของจังหวัดสงขลาที่มีศักยภาพรองรับผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองนายแพทย์บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัย กำลังดำเนินการขยายโรงพยาบาลสนามศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จากเดิมพื้นที่ห้องอาหารที่รองรับได้ 60 เตียง และห้องประชุมคอนเฟอร์เรนซ์ที่รองรับได้ 200 เตียง จะขยายไปยังห้องประชุมคอนเวนชั่น สำหรับรองรับผู้ป่วยชายจำนวน 132 คน และผู้ป่วยหญิงจำนวน 176 คน และจะกันพื้นที่เพื่อรองรับผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองจำนวน 55 คน นับเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งเดียวของจังหวัดสงขลาที่มีศักยภาพรองรับผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองได้ และจัดการกรองอากาศเพื่อทำลายเชื้อโรค และฝุ่นละอองด้วย HEPA Filter. ตามมาตรฐานที่ใช้ในโรงพยาบาล รวมทั้งจะทำการฆ่าเชื้อด้วยพลาสมา อากาศที่ออกจากที่นี่จึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัยกับชุมชน เชื้อโรคไม่แพร่กระจาย น้ำเสียก็จะได้รับการบำบัด ก่อนปล่อยออกไปเช่นกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จังหวัดสงขลา มีคนไข้โควิด-19 จำนวน 200-300 คน เป็นผู้ป่วยสีเหลือง 15% และผู้ป่วยกลุ่มสีแดง 1% ที่เหลือเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว ผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวคือผู้ที่ติดเชื้อไม่มีอาการ ส่วนผู้ป่วยกลุ่มสีเหลือง คือผู้ป่วยที่เริ่มมีอาการ ผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองและสีแดง จะส่งเข้าโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และโรงพยาบาลอื่นๆ ส่วนผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวให้เข้าไปอยู่โรงพยาบาลสนามเป็นเวลา 14 วัน จากนี้ไปจะลดเหลือ 10 วัน ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข เห็นชอบ

ผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองที่มีจำนวน 15% หากดูแลไม่ทันท่วงที ก็จะกลายเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีแดงที่ใส่ท่อช่วยหายใจ ที่ต้องใช้ทีมแพทย์โรคติดเชื้อ แพทย์โรคปอด แพทย์เวชบำบัดวิกฤต ต้องมีแพทย์และพยาบาลทีมใหญ่ดูแล นอกจากนี้ บุคลากรทางการแพทย์ที่รักษาคนไข้ที่ติดโควิด ถ้าต้องไปกักตัว ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ไม่สามารถรับมือได้ เราจึงจำเป็นต้องเตรียมขยายพื้นที่ให้พร้อมรองรับผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองที่จำเป็นต้องดูแลใกล้ชิด ต้องเอกซเรย์ปอดถี่ขึ้น และกินยาต้านไวรัส รวมทั้งต้องเตรียมสำหรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวที่มีอาการแย่ลง มีอาการหายใจหอบเหนื่อยโรงพยาบาลสนามศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. ที่เริ่มรับผู้ป่วยเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ขณะนี้มีเตียงกระดาษบางส่วนเริ่มชำรุด ที่อยู่ในโซนห้องอาหารเดิม ต้องเปลี่ยนใหม่ 

ในช่วงนี้จะเป็นผู้ป่วยกลุ่มครอบครัว อายุ 30-40 ปี สำหรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว ที่พักรักษาตัว เมื่อออกจากโรงพยาบาลสนาม เราจะมอบผ้าปูที่นอน ปอกหมอน ของผู้ป่วยให้นำกลับบ้านไปด้วย ผู้ป่วยแต่ละคนจะมีไลน์พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ เพื่อแจ้งสิ่งที่ต้องการ เราติดตั้งเครื่องซักผ้าให้บริการผู้ป่วยชายและหญิงอย่างละ 1 เครื่อง มีโทรทัศน์ให้ดู พร้อมอินเตอร์เน็ต มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแล 24 ชั่วโมง และเจ้าหน้าที่ทหารมาดูแลรักษาความปลอดภัยภายนอกอาคาร โรงพยาบาลสนาม จะให้ความมั่นใจในความปลอดภัยและ ให้ความสะดวกสบาย“ขอให้ทุกคนฉีดวัคซีนให้มากที่สุด หากติดเชื้อโควิด-19 อาการจะไม่รุนแรง ขณะนี้ที่จังหวัดสงขลา ยังเป็นโควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษ ขอให้ทุกท่านเดินทางน้อยที่สุด หากไม่จำเป็นไม่ต้องเดินทาง การเดินทางข้ามจังหวัดเป็นสาเหตุของวัคซีนกลายพันธุ์ การดูแลผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสนามคาดว่าต้องดูแลถึงสิ้นปี 2564 เมื่อถึงจุดหนึ่งเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับโควิด-19 แบบที่เราอยู่กับไข้หวัดใหญ่ และไข้เลือดออก” นายแพทย์บุญประสิทธิ์ กล่าวคุณดารณี ทองประชุม ผู้อำนวยการศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ของศูนย์ประชุม ยินดีให้บริการสนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาลสนาม จากเดิมที่มีผู้มาใช้บริการศูนย์ประชุมฯ เฉพาะช่วงกลางวัน เมื่อปรับเป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อดูแลคนไข้ตลอด 24 ชั่วโมง ต้องปรับเครื่องปรับอากาศ ไม่ให้เย็นเกินไป โดยเฉพาะช่วงที่ฝนตก ต้องมีการพักการทำงานของเครื่องปรับอากาศ และไฟฟ้าส่องสว่างให้พอดี เดิมเปิดเครื่องปรับอากาศเวลา 9.00 น. และปิดเครื่องปรับอากาศเวลา 03.00 น. เมื่อขยายโรงพยาบาลสนามเพิ่มขึ้น จะปรับเปลี่ยนเวลาเปิดมาเป็นเวลา 6.00 น. และปิดเครื่องปรับอากาศ 03.00 น. มีเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการอำนวยการหมุนเวียนมาอำนวยความสะดวก และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง เมื่อหมดภารกิจโรงพยาบาลสนาม จะดำเนินการฆ่าเชื้อภายในอาคารศูนย์ประชุมฯ พร้อมทั้งระบบปรับอากาศ 1-2 เดือน เพื่อสร้างความมั่นใจก่อนเปิดให้บริการ